Prihlásiť sa do kurzu

Inštruktor snoubordingu I. stupňa 2018

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na základný inštruktorský kurz “Inštruktor snoubordingu I. stupňa“. Kurz, ktorý je zaradený do nového jednotného vzdelávacieho systému v SR a EU je určený pre záujemcov, ktorí si chcú osvojiť základné – praktické (príprava na snehu) a teoretické vedomosti (prednášky a semináre) potrebné pre výučbu začiatočníkov.

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej (35 vyučovacích hodín) a špeciálnej časti (65 vyučovacích hodín) a je organizované formou jednorazového kurzu. Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti sa frekventant stáva inštruktorom I. kvalifikačného stupňa. Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Registrovať sa do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je potrebné poslať poštou na SLA.

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: vek minimálne 18 rokov (kurzu sa môže zúčastniť aj mladší so súhlasom zákonného zástupcu (rodiča). Preukaz bude vydaný po dovŕšení 18 rokov.

Dátum konania:

6.4.2018 - 15.4.2018

Miesto konania:

Jasná, Nízke Tatry (www.hotel-liptov.com)

Zahájenie kurzu:

v piatok 6.4.2018 o 18:00 na hoteli Liptov. (preukázať občiansky preukaz + doklad o zaplatení kurzu — 180,- €)

Cena:

 • 180,- € (platba na účet SLA !!!)
  Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu za 9 dní, učebné materiály
 • 81,- € (platba v hotovosti na mieste pri prezentácii)
  Cena zahrňuje lístok na vlek na 9 dní (9,- € / 1 deň)
 • 225,- € (platba v hotovosti na mieste pri prezentácii)
  Cena zahrňuje ubytovanie s raňajkami (25,- € / 1 deň)

Informácie ako zaplatiť za kurz:

Kurzovné 180,- € zaplaťte na účet SLA najneskôr do 1.4.2018Číslo účtu:SK0609000000005077239370
Variabilný symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 1321
Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_inštruktor - zjazdové lyžovanie alebo snoubording“

Ubytovanie:

Hotel Liptov (http://www.hotel-liptov.com/)
Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli.
Ubytovanie Vám zabezpečí SLA - stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 4 ložkových izbách.Stravovanie:

Raňajky v cene ubytovania. Večeru je možné doobjednať. Obedové menu na svahu individuálne.

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli a v stredisku zdarma.

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť.

Povinná výbava:

 • kompletná snoubordingová výstroj
 • snoubordingové oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice, prilba (odporúčaná)
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady
 • odporúčame notebook alebo tablet

Program kurzu:

6.4.2018

 • prezentácia na hoteli Liptov od 16.00 do 18:00 hod
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

7.-13.4.2018 — praktická a teoretická výučba (od 9:00 do 21:00) - základný výcvik

 • technické zdokonaľovanie účastníkov, nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby začiatočníkov - dospelých a detí
 • video - analýza
 • cudzí jazyk – lyžiarske výrazy (anglicky alebo nemecky) + základy ruského jazyka
 • malá seminárna práca

14. – 15.4.2018. — záverečné skúšky

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky - ukážky techniky
 • pedagogický výstup
 • ukončenie kurzu (približne o 15:00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk. V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť.

Poznámka:

Ak potrebujete bližšie informácie o kurze, kontaktujte vedúceho kurzu: slovak-ski@snowacademy.sk

 

Prihlásiť sa do kurzu