Prihlásiť sa do kurzu

Doškoľovanie inštruktorov snoubordingu I. - II. stupňa

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na doškoľovací kurz pre učiteľov lyžovania a snoubordingu všetkých kvalifikačných stupňov. Toto doškoľovanie je povinné pre všetkých, ktorým skončila platnosť licencie , resp. platnosť preukazu SLA a chcú si licenciu obnoviť na ďalšie 4 roky. Táto povinnosť vyplýva z licenčného poriadku UAD SLA (uverejnený na www.slovak-ski.sk ). Po zaplatení poplatku 30,- Eur za doškolenie a úspešnom absolvovaní kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Registrovať sa do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je potrebné poslať poštou na SLA.

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Okrem toho sa môžu bez obmedzenia zúčastniť doškoľovania aj ďalší záujemcovia, ktorí sa chcú oboznámiť s aktuálnou metodikou pri výučbe lyžovania resp. snoubordingu.

Dátum konania:

14.4.2018 - 14.4.2018

Miesto konania:

Jasná, Nízke Tatry (www.hotel-liptov.com)

Zahájenie kurzu:

v sobotu 14.4.2018 o 8:00 na hoteli Liptov v Jasnej, (preukázať občiansky preukaz + doklad o zaplatení kurzu — 30,- €)

Cena:

 • 30,- € (platba na účet SLA !!!)
  Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu, učebné materiály
 • 13,- € (platba v hotovosti na mieste pri prezentácii)
  Cena zahrňuje lístok na vlek

Informácie ako zaplatiť za kurz:

Kurzovné 30,- € zaplaťte na účet SLA najneskôr do 1.4.2018Číslo účtu:SK0609000000005077239370
Variabilný symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 1321
Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_inštruktor - zjazdové lyžovanie alebo snoubording“

Ubytovanie:

-

Stravovanie:

-

Doprava:

-

Poistenie:

-

Povinná výbava:

 • kompletná lyžiarska resp. snoubordová výstroj
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice, prilba (odporúčaná)
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

14.4.

 • prezentácia v hoteli Liptov od 8.00 do 8.30 hod
 • zahájenie kurzu
 • teoretické prednášky, seminár

14.4. — praktická a teoretická výučba

 • technické zdokonaľovanie účastníkov, nácvik ukážok techniky
 • nová metodika pre učiteľov
 • video - analýza
 • ukončenie o 18.00 hod
Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk. V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť.

Poznámka:

Ak potrebujete bližšie informácie o kurze: slovak-ski@snowacademy.sk

 

Prihlásiť sa do kurzu