Prihlásiť sa do kurzu

Tréner zjazdového lyžovania II. stupňa

Slovenská lyžiarska asociácia Vás pozýva na prvú časť kurzu trénerov zjazdového lyžovania II. stupňa. Absolvent II. stupňa sa stáva odborníkom v oblasti zjazdového lyžovania, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného športu mládeže a športu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách.

Vzdelávanie je organizované v 3 častiach:

1.časť: jednorazový kurz, ktorý je organizovaný v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú prípravu na snehu, špeciálnu teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť jazdu v obrovskom slalome a slalome, predpísané metodické cvičenia a pedagogický výstup. (viď informacie)

2.časť : jednorazový kurz je zameraný na kondičný tréning (rozvoj pohybových schopností) a na všeobecnú časť prednášok

3. časť: obhajoba záverečnej práce a skúšky zo všeobecnej časti. Po úspešnom ukončení všetkých 3 častí dostanete certifikát o absolvovaní kurzu, o vydanie licencie sa žiada nasledovne:

Registrovať sa do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je potrebné poslať poštou na SLA.

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: platný preukaz trénera z.l. I.stupňa.( priniesť na kurz)

Dátum konania:

6.4.2018 - 15.4.2018

Miesto konania:

Jasná, Nízke Tatry (www.hotel-liptov.com)

Zahájenie kurzu:

v piatok 6.4.2018 o 18:00 na hoteli Liptov. (preukázať občiansky preukaz + doklad o zaplatení kurzu — 180,- €)

Cena:

 • 180,- € (platba na účet SLA !!!)
  Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu za 9 dní, učebné materiály
 • 81,- € (platba v hotovosti na mieste pri prezentácii)
  Cena zahrňuje lístok na vlek na 9 dní (9,- € / 1 deň)
 • 225,- € (platba v hotovosti na mieste pri prezentácii)
  Cena zahrňuje ubytovanie s raňajkami (25,- € / 1 deň)

Informácie ako zaplatiť za kurz:

Kurzovné 180,- € zaplaťte na účet SLA najneskôr do 1.4.2018Číslo účtu:SK0609000000005077239370
Variabilný symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 1321
Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_tréner - zjazdové lyžovanie“

Ubytovanie:

Hotel Liptov (http://www.hotel-liptov.com/)
Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli.
Ubytovanie Vám zabezpečí SLA - stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 4 ložkových izbách.Stravovanie:

Raňajky v cene ubytovania. Večeru je možné doobjednať. Obedové menu na svahu individuálne.

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli a v stredisku zdarma.

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť.

Povinná výbava:

 • kompletná lyžiarska výstroj na slalom a obrovský slalom !!! (prilba, chrániče predkolenia a chrániče na paličkách)!!!
 • základné potreby pre servis lyží
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • športové oblečenie a obuv na tréning v telocvični
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady
 • odporúčame notebook alebo tablet

Program kurzu:

6.4.2018

 • prezentácia na hoteli Liptov od 16.00 do 18:00 hod
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

7.-13.4.2018 — praktická a teoretická výučba (od 9:00 do 21:00) - základný výcvik

 • technické zdokonaľovanie účastníkov, nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby začiatočníkov - dospelých a detí
 • video - analýza
 • cudzí jazyk – lyžiarske výrazy (anglicky alebo nemecky) + základy ruského jazyka

14. – 15.4.2018. — záverečné skúšky

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky - ukážky techniky
 • pedagogický výstup
 • ukončenie kurzu (približne o 15:00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk. V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť.

Poznámka:

Ak potrebujete bližšie informácie o kurze, kontaktujte vedúceho kurzu: slovak-ski@snowacademy.sk

 

Prihlásiť sa do kurzu