Tréner bežeckého lyžovania 1. stupňa

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti. Organizované je formou jednorazového kurzu priamo v bežeckom areály a obsahuje praktickú časť (tréning na snehu, kondičnú prípravu v telocvični) a teoretickú časť (prednášky, semináre).

Praktická časť obsahuje rozvoj pohybových schopností – kondičných, koordinačných, metodické postupy – základný a zdokonaľovací výcvik, praktické ukážky klasického spôsobu behu, praktické ukážky voľného spôsobu behu, beh v teréne – oboma spôsobmi, individuálne zlepšovanie techniky behu.

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti a po vypracovaní záverečnej práce sa frekventant stáva trénerom bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa.

Kritéria pre výber účastníkaminimálny vek 18 rokov
Počet blokov1
Počet dní6
Počet vyuč. hodín50
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 4 roky absolvovaním 1-dňového kurzu

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy