Tréner bežeckého lyžovania 3. stupňa

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti.

Vzdelávanie je organizované v 3 blokoch:

1. blok: jednorazový kurz, ktorý je organizovaný v bežeckom areály obsahuje praktickú prípravu na snehu, špeciálnu teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť techniku behu na lyžiach klasických a voľným spôsobom, príprava pretekárov po taktickej stránke behu, príprava pretekárov na zmenu profilu trate, predpísané metodické cvičenia a pedagogický výstup.

2. blok: jednorazový kurz je zameraný na kondičný tréning (rozvoj pohybových schopností) a na všeobecnú časť prednášok.

3. blok: obhajoba záverečnej práce a skúšky zo všeobecnej časti.

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti a po vypracovaní a obhajobe záverečnej práce sa frekventant stáva trénerom bežeckého lyžovania III. kvalifikačného stupňa.

Kritéria pre výber účastníkatréner II. kvalifikačného stupňa, trénerská prax minimálne dve pretekové sezóny od získania II.stupňa, platná licencia, členstvo v SLA
Počet blokov3
Počet dní12/4/1
Počet vyuč. hodín150
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 4 roky absolvovaním 1-dňového kurzu

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy