Učiteľ snoubordingu 2. stupňa

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti. Organizované je formou jednorazového kurzu priamo v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú časť (príprava na snehu) a teoretickú časť (prednášky, semináre).

Praktická časť je zameraná na naučenie sa metodiky zdokonaľovacieho výcviku (rezané oblúky, cvičenia na zdokonaľovanie techniky), na ukážky techniky a individuálne zlepšovanie techniky jazdy. Jeden deň je venovaný výučbe na lyžiach a jeden deň výučbe freestyle. Súčasťou výcviku je aj pedagogický výstup. Metodika sa preberá aj v cudzom jazyku – anglickom alebo nemeckom. Jazdí sa na upravených a neupravených zjazdovkách všetkých sklonov.

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti a po vypracovaní záverečnej práce sa frekventant stáva učiteľom snoubordingu II. kvalifikačného stupňa.

Kritéria pre výber účastníkaučiteľ snoubordingu I. kvalifikačného stupňa, učiteľská prax minimálne jednu zimnú sezónu, znalosť jedného cudzieho jazyka (ang/nem): pasívna , platná licencia, členstvo v SLA
Počet blokov1
Počet dní11
Počet vyuč. hodín110
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 4 roky absolvovaním 2-dňového kurzu

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy