Učiteľ snoubordingu 3. stupňa

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti.

Vzdelávanie je rozdelené do 4 blokov:

1. blok kurzu je zameraný na zvládnutie výučbu zjazdového lyžovania. Frekventant musí zvládnuť predpísaný obsah vzdelávacieho kurzu učiteľa lyžovania – základný kurz.

2. blok kurzu je zameraný na prípravu pre pohyb mimo vyznačených zjazdoviek vo voľnom teréne – alpinkurz. Cieľom alpinkurzu je ovládať a poznať nebezpečenstvá pohybu na horách (počasie, lavíny) a pri nešťastí zvládnuť organizáciu okamžitej pomoci.

3. blok, záverečná časť kurzu, je zameraná na zvládnutie predpísaných osnov majstrovskej triedy. Cieľom je zvládnutie metodiky a pedagogických výstupov majstrovskej triedy (pretekársky oblúk, jazda v hlbokom snehu) a splniť limit v obrovskom slalome. Metodické výstupy musí frekventant zvládnuť v dvoch cudzích jazykoch (anglický, nemecký).

4. blok: obhajoba záverečnej práce.

Každá časť je organizovaná ako samostatný jednorazový kurz priamo v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú prípravu na snehu a teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov.

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie, záverečných skúšok zo všeobecnej časti a po obhajobe záverečnej práce sa frekventant stáva učiteľom snoubordingu III. kvalifikačného stupňa. Získava osvedčenie o odbornej spôsobilosti a preukaz učiteľa lyžovania I. stupňa. Získava osvedčenie o odbornej spôsobilosti a preukaz trénera snoubordingu I. stupňa.

Počet blokov4
Počet dní6/6/15/1
Počet vyuč. hodín240
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 2 roky absolvovaním 2-dňového kurzu

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy