Učiteľ lyžovania a snoubordingu I. stupňa

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti. Organizované je formou jednorazového kurzu priamo v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú časť (príprava na snehu) a teoretickú časť (prednášky, semináre).

Praktická časť "snoubord" je zameraná na naučenie sa metodiky základného výcviku (prípravné cvičenia, nácvik rovnováhy a sklzu, nácvik základných oblúkov, výučba detí — špeciálne cvičenia), na ukážky techniky a individuálne zlepšovanie techniky jazdy.

Praktická časť "lyže" je zameraná na naučenie sa metodiky základného výcviku (prípravné cvičenia, zjazd po spádnici, zjazd v pluhu, pluhový oblúk, hranenie — zosúvanie, prívratný oblúk, základný paralelný oblúk, výučba detí — špeciálne cvičenia), na ukážky techniky a individuálne zlepšovanie techniky jazdy.

Súčasťou výcviku je aj pedagogický výstup. Metodika sa preberá aj v cudzom jazyku — anglickom alebo nemeckom. Naučíte sa základné výrazy v ruštine. Jazdí sa na upravených prevažne miernych svahoch.

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti a po vypracovaní záverečnej práce sa frekventant stáva učiteľom lyžovania a snoubordingu I. kvalifikačného stupňa.

Kritéria pre výber účastníkaminimálny vek 18 rokov
Počet blokov1
Počet dní15
Počet hodín150
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 4 roky absolvovaním 2-dňového kurzu

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy