Tréner zjazdového lyžovania 1. stupňa

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti. Organizované je formou jednorazového kurzu priamo v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú časť (tréning na snehu, kondičnú prípravu v telocvični) a teoretickú časť (prednášky, semináre).

Praktická časť obsahuje rozvoj pohybových schopností – kondičných, koordinačných, metodické postupy – základný výcvik, zdokonaľovací výcvik, majstrovská trieda, príprava pretekárov na disciplíny obrovský slalom a slalom, individuálne zlepšovanie techniky jazdy, jazdenie v teréne – upravený a neupravený svah.

Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti a po vypracovaní záverečnej práce sa frekventant stáva trénerom zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa.

Kritéria pre výber účastníkaminimálny vek 18 rokov
Počet blokov1
Počet dní10
Počet vyuč. hodín90
Povinné doškoľovanielicenciu je potrebné obnovovať každé 4 roky absolvovaním 2-dňového kurzu

Zobraziť aktuálne vypísané kurzy